Docker WORKDIR Komutu
2 min read

Docker WORKDIR Komutu

Workdir komutu ile belirtilen dizine kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.
Docker WORKDIR Komutu
Photo by Lucas Hoang / Unsplash

WORKDIR komutu, Dockerfile içinde bir komut olarak kullanılır ve belirtilen dizine geçiş yapar. Bu komut, komut satırındaki cd komutuna benzer. Ayrıca, belirtilen dizin yoksa oluşturulur.

WORKDIR komutu, herhangi bir zamanda bir Docker kapsayıcısının çalışma dizinini tanımlamak için kullanılır. Komut, Dockerfile dosyasında belirtilir.

Herhangi bir RUN, CMD, ADD, COPY veya ENTRYPOINT komutu, belirtilen çalışma dizininde yürütülecektir.

İlgili komutlar çalışma dizini olarak WORKDIR dizinini referans alır

Örnek olarak, aşağıdaki Dockerfile örneğinde, öncelikle /app dizinine geçiş yapılır ve sonra /app dizinine bir dosya kopyalanır:

FROM ubuntu

WORKDIR /app
COPY file.txt .
🦄
Eğer app dizini yoksa, otomatik olarak oluşturulur.

Aynı işlemi, aşağıdaki gibi RUN komutu ile de gerçekleştirebilirsiniz:

FROM ubuntu

RUN mkdir /app
RUN cd /app
COPY file.txt .

Ancak WORKDIR komutu ile yapılan daha temiz ve okunaklıdır.

WORKDIR komutu, Dockerfile'ın herhangi bir aşamasında yeni bir çalışma dizini ayarlamak için yeniden kullanılabilir. Yeni çalışma dizininin yolu, mevcut çalışma dizinine göre verilmelidir.

FROM ubuntu:16.04

WORKDIR /project

RUN npm install 

WORKDIR ../project2

RUN touch file1.cpp

Docker derslerine sıradaki yazı ile devam edebilirsiniz:

Docker STATS ve TOP Komutları
Docker STATSve TOP komutları ile konteynerların kaynak kullanımını ve işlemlerini inceleyebilirsiniz.