Docker STATS ve TOP Komutları
2 min read

Docker STATS ve TOP Komutları

Docker STATSve TOP komutları ile konteynerların kaynak kullanımını ve işlemlerini inceleyebilirsiniz.
Docker STATS ve TOP Komutları
Photo by Dylan Hunter / Unsplash

Docker STATS ve TOP komutları, Docker container'larının kaynak kullanımını görüntülemek için kullanılan iki farklı komuttur.

1. Docker STATS Komutu Nedir?

stats komutu, Docker daemon tarafından çalıştırılan container'lar için istatistikleri görüntülemekte kullanılan bir komuttur. Bu komut, container'ın CPU, bellek, disk, ağ ve diğer kaynakları kullanımını gösterir.

Örnek olarak, aşağıdaki komut ile container'ın istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz:

docker stats container_name

Bu komut, container'ın CPU, bellek, disk ve ağ kullanımını gösteren bir tablo oluşturur. Örnek bir çıktı aşağıdaki gibi olabilir:

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O        BLOCK I/O      PIDS
e5b3a8c5b567    container_name   0.03%        2.937 MiB / 1.952 GiB  0.15%        1.49 kB / 1.57 kB   0 B / 0 B      2

Bu komut, container_name değerine göre container'ın istatistiklerini gösterir. Bu komut ile container'ın CPU, bellek, disk ve ağ kullanımı gibi istatistikleri görüntüleyebilirsiniz.

Ancak, bu komut sadece çalışan containerlar için çalışır. Eğer container çalışmıyorsa bu komutun bir sonucu olmayacaktır.

2. Docker TOP Komutu Nedir?

top komutu, Docker container'ların içinde çalışan işlemleri görüntülemek için kullanılan bir komuttur. Bu komut, container içindeki işlemlerin PID'lerini, kullanıcı adlarını, CPU ve bellek kullanımını gösterir. Bu komut, container içinde çalışan işlemlerin hangi işlemlerin en çok kaynak tükettiğini belirlemenizi sağlar.

Örnek olarak, aşağıdaki komut ile container'ın içinde çalışan işlemleri görüntüleyebilirsiniz:

docker top container_name

Bu komut, container içinde çalışan işlemlerin PID, kullanıcı adı, CPU ve bellek kullanımı gibi bilgileri gösteren bir tablo oluşturur. Örnek bir çıktı aşağıdaki gibi olabilir:

PID  USER   TIME  COMMAND
1   root   0:00  /bin/bash
23  root   0:00  ps

Bu komut, container_name değerine göre container içinde çalışan işlemleri gösterir. Bu komut ile container içinde çalışan işlemlerin bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Ancak, bu komut sadece çalışan containerlar için çalışır. Eğer container çalışmıyorsa bu komutun bir sonucu olmayacaktır.

3. Docker STATS ve TOP Komutlarının Farkı Nedir?

docker stats komutu, Docker daemon tarafından çalıştırılan container'lar için istatistikleri görüntüler. Bu komut, container'ın CPU, bellek, disk, ağ ve diğer kaynakları kullanımını gösterir. Bu komut, container'ın ne kadar kaynak kullandığını ve hangi kaynakları kullandığını görüntüler.

docker top komutu ise container içinde çalışan işlemleri görüntüler. Bu komut, container içindeki işlemlerin PID'lerini, kullanıcı adlarını, CPU ve bellek kullanımını gösterir. Bu komut, container içinde çalışan işlemlerin hangi işlemlerin en çok kaynak tükettiğini belirlemenizi sağlar.

Yani docker stats komutu ile container'ın genel kaynak kullanımını görüntülerken, docker top komutu ile container içinde çalışan işlemlerin kaynak kullanımını görüntülersiniz.

Docker derslerine sıradaki yazı ile devam edebilirsiniz:

Docker LOGS Komutu
Docker logs komutu, container’ların stdout ve stderr çıktılarını görüntüler.