Python Veri Yapıları - Karakter Dizileri (Stringler)
2 min read

Python Veri Yapıları - Karakter Dizileri (Stringler)

Python Veri Yapıları - Karakter Dizileri (Stringler)

Python’da String değişken türü, karakter kümesini ifade eder. Nasıl ki günlük hayatta harf, kelime ve cümle oluşturabiliyorsak tüm bunları Python için String, yani karakter dizisi olarak ifade ediyoruz.

Bu yazımızda Python String değişken türü için detaylı bir anlatımla hem oluşturma, hem fonksiyonel özelliklerini öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım.

String Oluşturma

Karakter dizilerimizi oluşturmanın birçok yolu vardır. Bunlar şu şekildedir:

#Tek tırnak ile oluşturma
isim = 'Kerteriz'
#Çift tırnak ile oluşturma
isim = "Kerteriz"
#3 adet çift tırnak ile oluşturma
isim = """Kerteriz"""

Bu string oluşturma şekillerinin arasındaki farklar içerisine yazacağımız karakterlere göre değişkenlik gösterir. Bunu aşağıdaki doğru ve yanlış örnekler üzerinde görebilirsiniz

#YANLIŞ
isim = 'Yunus'un kerterizi doğruydu'

#DOĞRU
isim = "Yunus'un kerterizi doğruydu"

#DOĞRU
isim = """Yunus'un kerterizi doğruydu"""

Bir string oluşturduğunuzda hangi işaret ile başlıyorsanız bitirirkende aynı işareti kullanmalısınız.

#DOĞRU
isim = 'Kerteriz'

#DOĞRU
isim = "Kerteriz"

#YANLIŞ
isim = "Kerteriz'

#YANLIŞ
isim = "Kerteriz"""

String Parçalama ve Index

Nasıl ki kelimeler harflerden oluşuyorsa stringlerde charlardan, yani karakterlerden oluşur. Yani Kerteriz kelimesini bir değişkene attığımızda, değişken K,e,r,t,e,r,i,z karakterlerinden oluşuyor demektir. Bizde bunu kullanarak stringler üzerinde rahatlıkla indexleme ve parçalama işlemleri yapabiliriz.

isim = "Kerteriz"

isim[0] --> K
isim[1] --> e
isim[2] --> r
isim[3] --> t
isim[4] --> e
isim[5] --> r
isim[6] --> i
isim[7] --> z

#Tersinede işlem yapabiliriz
isim[-1] --> z
isim[-2] --> i
isim[-3] --> r
isim[-4] --> e
isim[-5] --> t
isim[-6] --> r
isim[-7] --> e

Gördüğünüz gibi string değişkeni aslında bir karakter dizisidir ve dizinin elamanlarını çağırdığımızda doğru indexte doğru karakteri görürüz.

Şimdi stringleri nasıl parçalayacağımızı görelim:


isim = "kerteriz ile Python öğreniyorum"

# 4. indeksten 10.indekse kadar
isim[4:10] --> eriz i

# En baştan 10.indekse kadar
isim[:10] --> kerteriz i

# 4. indeksten sonuna kadar
isim[4:] --> eriz ile Python öğreniyorum'

# İki değer de belirtilmemişse tüm stringi al.
isim[:] --> kerteriz ile Python öğreniyorum

#Son karaktere kadar al.
isim[:-1] --> kerteriz ile Python öğreniyoru'

# Baştan sona 2 değer atlaya atlaya stringi al.
isim[::2] --> krei l yhnörnyrm'

# 4.indeksten 12'nci indekse 3'er atlayarak stringi al.
isim[4:12:3] --> ezl

# Baştan sona -1 atlayarak stringi al. (String'i ters çevirme)
isim[::-1] --> muroyinerğö nohtyP eli ziretrek

Yukarıdaki parçalama örnekleri ile stringlerinizi efektif bir şekilde kullanabilirsiniz.

String Fonksiyonları

Python’da Stringler üzerinde kullanabildiğimiz birçok fonksiyon vardır. Bunlardan en çok kullanılanları aşağıdadır

# len() fonksiyonu ile string uzunluğu öğrenme.
isim = "Kerteriz Blog ile profesyonel blogculuk"
len(isim) --> 39

#String toplama
a = "Kerteriz"
b = " "
c = "Blog"
a+b+c --> Kerteriz Blog

#String çarpma
a = "Kerteriz"
a*3 --> KerterizKerterizKerteriz'

Böylece Python karakter dizileri (String) konusunu tamamladık. Sormak istediklerinizi yorum aracılığı ile iletebilirsiniz.